Spořením – ušetřit!

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Spořením – ušetřit!

Pokud Vaše finanční prostředky jsou nadbytečné, nenechávejte je ležet na běžném účtě. Pokud je přesunete na

spořící účet

, vyděláte alespoň na inflaci.

I když to nejsou vydělané miliony, jsou to alespoň nějaké peníze navíc, v dnešní době je přeci každá koruna dobrá.

Spořící účet nastavíte během několika vteřin na internetovém bankovnictví.
Dalším způsobem jak zhodnotit Vaše nadbytečné finanční prostředky je investice. Pokud Vám přebývá větší obnos peněz, není problém peníze investovat. Jak se toto dá zařídit? Stačí zavolat svého finančního poradce, nebo si dojít do své banky, kde Vám určitě poradí, která investice by pro Vás byla ta nejvýhodnější.
Ve většině případech, pro mladé lidi je nejlepší investice hlavně do akciových fondů a akcií. I v případě propadu, má stále dost času, na vyšplhání se na celkem slušný výnos. Pomalu by se ale měli přesouvat do konzervativní strategie, aby finanční prostředky v posledních letech o tolik neklesly, a Vy měli jistotu.

Co je to běžný účet?

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Co je to běžný účet?

Co je to běžný účet?

Běžný účet je účet, kam si vkládáme naše finanční prostředky. Většinou si tam necháme převádět naší měsíční výplatu, a další příjmy. 
Tím se vyvarujeme, toho že si peníze škudlíme doma pod polštářem a roztřizujeme každý výdaj do obálek, abychom se ve všem tom zmatku vyznali. Něco na jídlo, něco na nájem, něco na splátky, atd.
Na běžném účtu, máme o všem přehled. Můžeme si nastavit například trvalý příkaz. Trvalý příkaz nastavíme proto, aby nám každý měsíc, stejná částku odcházela na jeden protiúčet, a tak máme hned o starost méně, protože tento problém se vyřeší za nás.
Běžné účty nabízí také internetbanking, kde máme přehled o všech transakcích hned na internetu. Kdy nám jaké peníze přišli, nebo kam jsme je nadále přeposlali. Samozřejmě, přes internet můžeme platit i jakékoli věci. Například dětem obědy do školy, nebo paušál za telefonní služby zaplatíme u počítače během pěti minut z pohodlí domova.

Běžný účet pro studenty

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Běžný účet pro studenty

Jste student, nebo rodič a máte doma studenta, a hledáte správný běžný účet v bance vhodný právě pro mladé lidi?

Tento běžný účet je hlavně pro mladí lidi většinou ve věku 15 – 28 let. Největší výhodou tohoto programu je to, že na rozdíl od běžného účtu zde neplatíte žádné poplatky. Bývá vše zdarma. 

Mezi nejvýhodnější a nejlepší běžné účty pro studenty patří banka ČSOB.
Většinou pro studenty jsou nabízené tyto výhody:
 • běžný účet – většinou s měsíčním výpisem (poštou, nebo elektronicky)
 • platební karta
 • povolené přečerpání účtu – někdy až 20.000 ,-, určené pro studenty VOŠ a VŠ, klient musí předložit potvrzení o studiu. Částka k přečerpání závisí na úrovni ročníku studia klienta.
 • elektronické bankovnictví
 • výběry z bankomatů
 • odchozí a příchozí platby
Jaké musíte splňovat podmínky pro získání tohoto běžného účtu?
 1. Občan ČR – prokáže se občanským průkazem
 2. Cizinec – prokáže se cestovním dokladem
 3. U některých bank od 21 let se musí prokázat potvrzení o studiu.

Sociální pojištění

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Sociální pojištění

Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení obsahuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Sociální zabezpečení zahrnuje:
 • nemocenské pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných
 • důchodové pojištění
Sociální pojištění u zaměstnanců hradí větší část zaměstnavatelé.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je určeno k úhradě výdajů:
 • dávky nemocenského pojištění, kterými jsou nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, atd. 
 • dávky důchodového pojištění, kterými jsou důchody starobní, plný a částečně invalidní, atd.
 • na správní výdaje České správy sociálního zabezpečení a úřadu práce

Maximální vyměřovací základ

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. 
Pro rok 2012 dochází ke změně u maximálního vyměřovacího základu, který v tomto roce již nečiní 72násobek průměrné mzdy, ale pouze 48násobek průměrné mzdy.

Zdravotní pojištění

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotnická péče.
U zdravotního pojištění platí zásada, že v každé situaci musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného.
Pojištěnec má právo si zvolit jakoukoliv zdravotní pojišťovnu a jednou za 12 měsíců si ji může změnit.
Zdravotní pojištění se nevztahuje na některé léky, nebo služby, které do této základní péče nepatří a za něž je třeba platit. Platí ho povinně všichni zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečné činné, které trvale bydlí v České republice.
Zdravotní pojištění se vztahuje i na cizince žijící v České republice, nebo pokud v naší republice sídlí firma, ve které je zaměstnán. 

Za děti ,studenty, důchodce nebo nezaměstnané hradí zdravotní pojištění stát.
Každá činnost se pro účely zdravotního pojištění posuzuje samostatně. Jedna osoba proto může být vícenásobným plátcem.
Výše pojistného veřejného zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Úvěrové podvody

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Úvěrové podvody

Proti úvěrovým podvodům je třeba se chránit. Proto je zejména třeba aby se banka zaměřila na prevenci úvěrových podvodů, tj. na detekci podezřelých jednání při schvalování žádostí o úvěr nebo v průběhu trvání úvěrového vztahu. 
Na odhalování úvěrových podvodů prostřednictvím nejrůznějších softwarových nástrojů a samostatné šetření těchto podvodů, kde je jádrem těchto činností provádění nejrůznějších analýz právních i vnitřních procesů banky.
V průběhu schvalovacího procesu mohou banky využívat specializované programové vybavení, které je zaměřeno na detekci úvěrových podvodů. Toto vybavení využívá klientovi informace v jeho žádosti o poskytnutí úvěru a stejně jako on je součástí schvalovacího procesu schvalování úvěru.

Mezi základní charakteristiky tohoto programu lze řadit:

 • online a automatizování zpracování žádosti o poskytnutí úvěru
 • nastavení interních bankovních pravidel
 • možný import dalších údajů z různých interních i externích zdrojů

Jak ušetřit peníze?

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Jak ušetřit peníze?

Tím, že si každý den odpustíte věci které máte rádi, se z vás bohatší člověk nestane. Důležité je, jakým způsobem přistupujete k určitým zvyklostem ve vašem životě a zamyslet se nad tím, kolik vás tyto drobnosti stojí a zda byste se bez nich obešli. 
Nejzákladnějším krokem je zapisovat si každodenní příjem a výdej. Sestavit si na to tabulku a tak mít každodenní přehled o tom kolik ušetříte nebo naopak ztratíte. 

Zde máte k dispozici několik rad, při kterých jistě ušetříte peníze:

 1. Omezte stravování ve stravovacích zařízeních
  Vařte si obědy doma, pokud budete každý den v restauraci, určitě neušetříte.
 2.  Plaťte v hotovosti
  Peníze se utrácejí snadněji, pokud platíte kartou. Snažte se proto platit hotově.
 3. Přestaňte investovat
  Začněte spořit v okamžiku, kdy se zbavíte všech svých dluhů.
 4. Vytvořte si rezervu
  Jakmile se dostanete z dluhů, vytvořte si rezervu ve výši 3ti až 6ti násobku vašeho měsíčního platu.
 5. Hledejte způsoby, jak si přivydělávat
  Pokud s vašimi příjmy nevycházíte, najděte si další zdroje příjmů.
 6. Zbavte se kreditních karet
  Pokud se neubráníte volání kreditních karet a nakupujete na dluh, je načase se těchto karet zbavit.

Nabídka spořících účtu

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Nabídka spořících účtu

Spořící účty jsou založeny jako doplněk k běžnému účtu.

Jak si vybrat nejvýhodnější spořící účet?

Každý přemýšlí, jak naložit se svými dočasně volnými finančními prostředky, aby je uchránili před inflací, a pokud možno samozřejmě získat něco navíc. 
Můžete využít bezpečnou metodu uložení a zhodnocení financí, například si založit spořící účet v bance. Při výběru je důležité nenechat se ihned zlákat pouze vysokou úrokovou sazbou , ale součástí jsou i jiné faktory. Například poplatky za zřízení a vedení účtu. Velmi důležitá je délka výpovědní lhůty, která nemusí být ale také může dosáhnout několika let. 
Zaměřte se také na služby jako internetové bankovnictví, které vám mohou ušetřit spoustu času, námahy i peněz. 
Spořící účty nejsou jedinou možností, jak zhodnotit své prostředky, ale patří mezi ty nejvíce bezpečné a snadno ovladatelné. Výhodou je také poměrně dobrý přístup k uloženým prostředkům oproti jiným spořícím systémům.

Pojištění domácnosti

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Pojištění domácnosti


Pojištění domácnosti patří do skupin pojištění pojištění majetku občanů. Je možné pojistit si vybavení domácnosti včetně veškerého zařízení, peněz, atd. Také je možné pojistit i vybavení dalších objektů patřící k bytu či domu (např. sklep). 
Součástí pojištění jsou také zdarma základní asistenční služby.

Pojištění domácnosti proti škodám, které mohou nastat:

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, zemětřesení
 • pád stromů nebo stožárů, sesuv půdy nebo laviny
 • zřícení skal nebo zeminy, tíha sněhu nebo námraza
 • voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
 • náraz vozidla
 • náhodné rozbití skla

Základní pojistná rizika

Každá pojišťovna si ve svých podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je pouze vyplaceno v případě, že k poškození, zničení, nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

Součástí pojištění je asistenční služba která zahrnuje:

 • informační a poradenské služby
 • organizaci a úhradu příjezdu technické služby do místa vzniku škodné události bez omezení limitu km v případě havarijního stavu
 • organizaci a úhradu instalatérské, topenářské a elektrikářské práce za účelem odstranění příčiny havarijního stavu 
 

Typy rychlých půjček

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Typy rychlých půjček

Právní vztah založený smlouvou o půjčce, kde se jedna strana – věřitel, zavazuje přenechat straně druhé – dlužník, peníze, které přejdou do jeho vlastnictví a dlužník se zavazuje po uplynutí sjednané doby vrátit věřiteli stejné množství věcí téhož druhu a jakosti.
V řadě situací vám může zapůjčení i malé sumy peněz pomoct a ušetřit spoustu starostí v budoucnu. 

Jak získat rychlé půjčky?

 • Finské půjčky (= SMS půjčky)
  Jsou to nejrychlejší a nejjednodušší typ rychlé půjčky. Žádá se o ně pomocí SMS zprávy, nemusíte mít k dispozici žádné doklady a tímto způsobem si můžete půjčit až 5 000 Kč.
 • Online půjčky
  Jedním z rychlých způsobů jsou také online půjčky. Je možné jí vyřídit kompletně přes internet a opět nemusíte nikde čekat ani vyřizovat složitou administrativu.
 • Půjčky na občanský průkaz
  Další rychlou možností jsou půjčky na směnku, při které potřebujete jen občanský průkaz a jeden další doklad totožnosti. S věřitelem společně musíte podepsat doklad, ve kterém je uvedeno kolik si půjčujete, na jak dlouho a za jakých podmínek.