Zdravotní pojištění

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je druh zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotnická péče.
U zdravotního pojištění platí zásada, že v každé situaci musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného.
Pojištěnec má právo si zvolit jakoukoliv zdravotní pojišťovnu a jednou za 12 měsíců si ji může změnit.
Zdravotní pojištění se nevztahuje na některé léky, nebo služby, které do této základní péče nepatří a za něž je třeba platit. Platí ho povinně všichni zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečné činné, které trvale bydlí v České republice.
Zdravotní pojištění se vztahuje i na cizince žijící v České republice, nebo pokud v naší republice sídlí firma, ve které je zaměstnán. 

Za děti ,studenty, důchodce nebo nezaměstnané hradí zdravotní pojištění stát.
Každá činnost se pro účely zdravotního pojištění posuzuje samostatně. Jedna osoba proto může být vícenásobným plátcem.
Výše pojistného veřejného zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *