Úvěrové podvody

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Úvěrové podvody

Proti úvěrovým podvodům je třeba se chránit. Proto je zejména třeba aby se banka zaměřila na prevenci úvěrových podvodů, tj. na detekci podezřelých jednání při schvalování žádostí o úvěr nebo v průběhu trvání úvěrového vztahu. 
Na odhalování úvěrových podvodů prostřednictvím nejrůznějších softwarových nástrojů a samostatné šetření těchto podvodů, kde je jádrem těchto činností provádění nejrůznějších analýz právních i vnitřních procesů banky.
V průběhu schvalovacího procesu mohou banky využívat specializované programové vybavení, které je zaměřeno na detekci úvěrových podvodů. Toto vybavení využívá klientovi informace v jeho žádosti o poskytnutí úvěru a stejně jako on je součástí schvalovacího procesu schvalování úvěru.

Mezi základní charakteristiky tohoto programu lze řadit:

  • online a automatizování zpracování žádosti o poskytnutí úvěru
  • nastavení interních bankovních pravidel
  • možný import dalších údajů z různých interních i externích zdrojů

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *