Ušetřete na daních

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Ušetřete na daních

Zde máte mnoho možností jak lze ušetřit na daních.

  • První z možností je využít paušálních výdajů. V tomto případě se základ daně určí jako souhrn příjmů, který se sníží o povolené procentní částky výdajů podle typu činnosti, kterou ve zdaňovacím období provozoval.
  • Další z možností je optimalizovat základ daně pomocí daňové evidence.V daňové evidenci zařazujeme pouze příjmy, které byly ve zdaňovacím období inkasovány. Ty faktury, které ještě nebyly dosud zaplaceny, základ daně neovlivní. Základ daně je tedy vhodné optimalizovat již koncem roku, například nákupem majetku, služeb, materiálu, atd.
  • Jedním z typů je také možnost, vytvořit si rezervu na opravu majetku. V souladu se zákonem je možné vytvořit si plánovanou opravu majetku. Rezervy mohou tvořit i poplatníci, kteří mají příjmy z pronájmů. 
  • Možnost ušetřit jsou také dohadné položky. Do nákladů lze totiž započíst také ty, které vznikly na konci minulého roku ale ještě na ně nemáme daňový doklad. Mohou to být pravidelně se opakující platby jako například: faktura na pronájem, paušál za servis počítačů, atd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *