Sociální pojištění

původní článek najdete na novém webu Hypotéky, Nemovitosti, půjčky:Sociální pojištění

Právní úpravu organizace a provádění sociálního zabezpečení obsahuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Sociální zabezpečení zahrnuje:
  • nemocenské pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných
  • důchodové pojištění
Sociální pojištění u zaměstnanců hradí větší část zaměstnavatelé.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je určeno k úhradě výdajů:
  • dávky nemocenského pojištění, kterými jsou nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, atd. 
  • dávky důchodového pojištění, kterými jsou důchody starobní, plný a částečně invalidní, atd.
  • na správní výdaje České správy sociálního zabezpečení a úřadu práce

Maximální vyměřovací základ

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. 
Pro rok 2012 dochází ke změně u maximálního vyměřovacího základu, který v tomto roce již nečiní 72násobek průměrné mzdy, ale pouze 48násobek průměrné mzdy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *